هر کودکی برای اینکه راه رفتن ، دویدن و... را بیاموزد ابتدا لازم است توانایی کنترل سر خود را بدست آورد . بنابراین وقتی کودک در سن 4 هفتگی شروع به بلند کردن سر خود می کند در واقع نخستین تلاشها را برای راه رفتن می کند.بنابراین کنترل سر نخستین مرحله اساسی در جابجایی حرکتی است.برخی بچه ها قبل از اینکه یاد بگیرند راه بروند ممکن است بیاموزند با روشهای دیگری از مکانی دیگر نقل مکان کنند برخی از آنها بوسیله غلتیدن ، برخی با جهشهای متوالی روی نشیمنگاه خود وبرخی باکمک یک دست و یک طرف باسن یا هر دو دست و دو طرف باسن و برخی دیگر با چهار دست و پا حرکت می کنند .

 

 

 

 

 


 نوزاد: سرش را به یک سمت که ترجیح می دهد بر می گرداند ، چه به پشت و چه روی شکم خوابیده باشد و دستها و پاهایش را به داخل بدنش جمع می کند .

 

4هفتگی : هنوز عضلات گردن کودک ضعیف است ،سر او پایین می افتد مگر اینکه نگهش دارید ، اگر به رو خوابیده باشد می تواند چانه اش را چند ثانیه از روی تشک بردارد و اگر در وضعیت نشسته نگه داشته شود ممکن است چند لحظه سرش را بالا بگیرد.

 

6هفتگی : کودک می تواند صورتش را تا زاویه 45 درجه نسبت به تشک بالا بیاورد . در موقعیت نشسته بودن سرش کمتر می افتد و وقتی رو به پایین نگهداشته شود سرش را برای چند دقیقه در امتداد بدن نگه می دارد . زانوها و باسن او به اندازه گذشته جمع نمی شوند .

 

8هفتگی : کودک می تواند در حالت ایستاده یا نشسته یا دمر سر خود

را در امتداد بدن نگه دارد .

 

12هفتگی : کودک می تواند در حالت دمر سر خود را دائما بالا نگه دارد و اگر او را به حالت نشسته یا تکیه داده قرار بدهید به ندرت سرش می افتد .

 

16هفتگی : کودک دوست دارد بنشیند و به اطراف نگاه کند ولی با کمک شما . هنگامی که او را می کشید تا بنشیند سرش کمی افتادگی پیدا می کند ، او می تواند سرش را راست نگه دارد و در حالت دمری می تواند مستقیما به شما نگاه کند .

 

20هفتگی : کودک سرش را بطور کامل کنترل می کند .در حالت نشسته نگاه کردن به اطراف سرش نمی افتد .

 

24هفتگی : کودک می تواند مقدار زیادی از وزنش را روی ساعدهایش بیندازد ، در حالیکه دستهایش را به عنوان تکیه گاه جلو گذاشته می نشیند . دستهایش را دراز می کند تا بلندش کنید .

 

28هفتگی : کودک می تواند وقتی روی شکم خوابیده است وزن خود را با یک دست تحمل کند ، وقتی به پشت خوابیده سر خود را خود به خود بلند و هنگامی او را سرپا نگه می دارید تمام وزنش را روی زانوها و باسن خود که صاف نگه داشته تحمل کند .

 

32هفتگی : برای حرکت کردن تلاش می کند ، برای رسیدن به اسباب بازی هایش دست خود را دراز می کند . ممکن است بدن خود را به عقب وجلو تکان دهد . اگر دستهایش را نگهدارید بالا و پایین می پرد.

 

36هفتگی : کودک با تکیه کردن به چیزی می تواند تمام وزن خود را روی پاهایش نگه دارد ، می تواند 10 دقیقه بنشیند . به جلو و طرفین خم شود . متعادل بماند ، ممکن است بغلتد یا تلاش کند چهار دست و پا حرکت کند .

 

40هفتگی : کودک حرکت می کند و مقدار کمی روی دستها و زانوهایش به جلو می رود . او میتواند خود را به بالا بکشد و در حالت نشسته تنه خودرابه اطراف می چرخاند و عضلات جانبی تنه او در حال قویتر شدن هستند .

 

44هفتگی :علاوه براینکه در حالت نشسته کاملا حرکت می کند با چهار دست و پا نیز به همه جا می رود و وقتی ایستاده است می تواند پای خود را از زمین بلند کند .

 

48هفتگی : کودک با گرفتن دستش به اثاثیه به پهلو حرکت می کند اگردودست اورا بگیرید به جلو حرکت می کند . در حالت نشسته به عقب برمی گردد و چیزی را برمی دارد .

 

یک سالگی : اگر فقط یک دست کودک خود را بگیرید او می تواند راه برود . موقع چهار دست و پا کردن این کار را روی کف دستها و پاهایش انجام می دهد .

 

13 ماهگی : کودک می تواند به تنهایی بایستد و حتی اولین قدم خود را به تنهایی بردارد .

 

15 ماهگی : کودک می تواند روی زانوهایش خم شود و بدون کمک بدنش را برای نشستن پایین آورد . او میتواند بایستد ، چهار دست و پا از پله ها بالا برود و راه برود .

 

18ماهگی : کودک در حالیکه هر دو پا را روی هر پله می گذارد ، بدون کمک دیگران از پله ها بالا می رود هر چند باید دست خود را به جایی بگیرد ، با ثبات بیشتر راه می رود و می دود و به ندرت می افتد .

 

21 ماهگی : کودک بدون اینکه بیافتد اشیاء را از زمین برمی دارد ، به آسانی به عقب راه می رود ، با سرعت توقف می کند و کنجها را دور می زند . بازی مثل فوتبال را راحت انجام می دهد .

 

دو سالگی : کودک از حرکاتی مثل رقص لذت می برد. او می تواند بدود و به راحتی چمباتمه می زند .

 

2/5 سالگی : کودک می تواند بپرد و پاهایش را از زمین جدا کند و می تواند روی سر پنجه راه برود و نیز می تواند خواهر یا برادر کوچکترش را روی پاهایش بنشاند.

 

3 سالگی : کودک می تواند با گذاشتن هر پا روی یک پله از پله ها بالا برود ، از روی پله آخر بپرد ، لحظه ای روی یک پا بایستد و هنگام را رفتن دستهایش را تاب بدهد و سه چرخه سواری کند .

 

4سالگی : کودک کاملأ فعال و هماهنگ شده است ، مدام به این سو و آنسو می رود ، می جهد و می پرد ، با طی کردن هر پله با یک پا به سرعت از پله ها پایین می رود و یک فنجان مایع را بدون ریختن حمل می کند .

 

5 سالگی : کودک می تواند روی یک خط مستقیم راه برود ، یک پا در میان طناب بازی کند . از اسباب بازیها و بازیهایی با حرکات سریع لذت می برد .